مقالات

اجداد شهشهانی

مقاله‌ای تحت عنوان “شهشهانی، مجتهدی واقف، ناقدی ژرف نگر” در معرفی اجداد شهشهانی دانلود

بقعه شهشهان و اسناد آن

بقعه شهشهان و اسناد آن، تاليف محمد رضا مير زمانى، سالنامه كشور ايران، سال يازدهم، ١٣٣٦ خورشيدى، صفحات ٦٤-٦١. دانلود