يكى از بناهاى تاريخى اصفهانبقعه شهشهان است كه در مجاورت مسجد جامع اصفهان واقع شده و  كوى اطراف آن را به همين مناسبت محله شهشهان مى گویند.  اساس این بقعه از دوره تیموریان است که به دستور سلطلان محمد بن بایسنقر پسر شاهرخ و بانی مسجد جامع اصفهان بر فراز آرامگاه یکی از عرفای قرن نهم هجری به نام شاه علاء الدین محمد که در سال ۸۵۰ هجری قمری به امر شاهرخ تیموری کشته شد، بنا گردیده است. شاه علاء الدین از بزرکان سادات حسینی و اشراف و نقیب النقباست. در داخل بقعه کتیبه های گچبری زیبایی به خط کوفی وجود دارد. سردر بقعه تزیینات کاشیکاری دارد و گنبد آن تجدید بنا شده است. خطوط ثلث زیبای داخل بقعه کار خوشنویسان قرن نهم هجری قمری اصفهان است.

آخرین مطالب مرتبط

بقعه شهشهان و اسناد آن

بقعه شهشهان و اسناد آن، تاليف محمد رضا مير زمانى، سالنامه كشور ايران، سال يازدهم، ١٣٣٦ خورشيدى، صفحات ٦٤-٦١. دانلود