مقالات

اجداد شهشهانی

مقاله‌ای تحت عنوان “شهشهانی، مجتهدی واقف، ناقدی ژرف نگر” در معرفی اجداد شهشهانی دانلود

بقعه شهشهان و اسناد آن

بقعه شهشهان و اسناد آن، تالیف محمد رضا میر زمانى، سالنامه کشور ایران، سال یازدهم، ١٣٣۶ خورشیدى، صفحات ۶۴-۶١. دانلود